Get Adobe Flash player

Regelgeving in Suriname

 

Suriname kent:

Een nationale wet:

  • De Wet Auteursrecht 1913 en

Internationale regelgeving:

  • De Berner Conventie en
  • The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeited Goods (TRIPS).

Voor de openbaarmaking en verveelvoudiging van (muziek)werken is toestemming vereist van de auteursrechthebbende. Dit is geregeld in artikel 1 van de Wet Auteursrecht 1913.

 

Deze website is onder constructie