Get Adobe Flash player

Tarieven voor organisatoren van evenementen.

Tarieven 

Waarop is het tarief van toepassing?

a. Op uitvoeringen waarbij muziek ten gehore wordt gebracht door één of meer uitvoerende kunstenaars;

b. Op uitvoeringen waarbij muziek langs mechanische weg ten gehore wordt gebracht, voor zover het geen achtergrondmuziek betreft;

 

Verklaring van enkele begrippen

Recette: het totaal van de bruto- ontvangsten uit entreegelden, exclusief de geldende belastingen.

Uitkoopsom: het bruto–bedrag, exclusief de geldende belastingen, dat gevraagd wordt door het bureau dat artiesten, musici, kunstenaars, discotheken, drive -in- shows en dergelijke voor optredens boekt;

Gages: het totaal van de bruto bedragen inclusief loonbelasting en sociale lasten alsmede onkostenvergoedingen en kosten van licht- en/of geluidsinstallaties die de organisator van een uitvoering aan musici of anderen voor hun medewerking aan die uitvoering moet betalen.

 

Wat is het algemeen uitgangspunt?

Het verschuldigde bedrag wordt vastgesteld op basis van een percentage van de recette. Indien er geen sprake is van een recette of indien het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsom hoger is dan de recette, wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld op basis van een percentage van het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsom. Het percentage is afhankelijk van het aandeel dat het beschermde wereldrepertoire uitmaakte in het totaalprogramma en wel als volgt:

8% wanneer meer dan 2/3 van de totale tijdsduur van het programma uit muziek uit het beschermde wereldrepertoire bestaat;

6% wanneer ten hoogste 2/3 van de totale tijdsduur van het programma uit muziek uit het beschermde wereldrepertoire bestaat;

4% wanneer ten hoogste 1/3 van de totale tijdsduur van het programma uit muziek uit het beschermde wereldrepertoire bestaat.

De tarieven zijn exclusief Omzet Belasting (O.B.)

 

Voorbeeld

U organiseert een show/evenement van 3 uren. De entreeprijs exclusief belasting bedraagt SRD 12,- per persoon en er komen 1000 bezoekers. U heeft voor deze avond een band met hitparade- repertoire ingehuurd en de gages van de musici bedragen in totaal SRD 6.000,-.

De totale netto- recette bedraagt nu: 1000 X SRD 12,- = SRD 12.000,-

 

De vergoeding voor deze avond is:

-          8% van SRD 12000,- = SRD 960,- wanneer er langer dan 2 uren beschermde muziek gebruikt wordt.

-          6% van SRD 12000,- = SRD 720,- wanneer er tussen 1 en 2 uren beschermde muziek gebruikt wordt.

-          4% van SRD 12000,- = SRD 480,- wanneer er ten hoogste 1 uur beschermde muziek gebruikt wordt.